top of page

Privacy verklaring

Wycker Bed and Breakfast, gevestigd aan Matthias Wijnandsstraat 18 6621 AN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming van Wycker Bed and Breakfast is te bereiken via charlesvandewert@abc-privacy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wycker Bed and Breakfast verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Inhoud bericht

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Wij verwerken op onze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seemaastricht.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wycker Bed and Breakfast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren zoals een bevestiging bij een reservering.

 

Geautomatiseerde besluitvorming wordt door de Wycker Bed and Breakfast niet gedaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wycker Bed and Breakfast bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 7 jaar ter ondersteuning aan de bewijsvoering voor de belastingdienst. Alle overige persoonsgegevens worden na 2 jaar verwijderd.

Wycker Bed and Breakfast verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld een opgave aan de Gemeente Maastricht in verband met de toeristenbelasting.

De hosting van onze website wordt gedaan door Wix.com. Het delen van persoonlijke informatie door dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Wix in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met dochterondernemingen van Wix buiten deze regio's vindt alleen plaats onder een goedgekeurd overdrachtsmechanisme, zoals de relevante standaardcontractbepalingen.

https://nl.wix.com/about/privacy

 

Cookies.

Wycker Bed and Breakfast gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sessie cookies: deze cookies worden gewist wanneer je je browser sluit en verzamelen geen informatie van je computer. Ze slaan meestal informatie op in de vorm van een sessie-identificatie die de gebruiker niet persoonlijk identificeert.

Permanente (permanente of opgeslagen) cookies: deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen totdat ze verlopen (dat wil zeggen dat ze zijn gebaseerd op een ingestelde vervaldatum) of totdat u ze verwijdert. Deze cookies worden gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals websurfgedrag of gebruikersvoorkeuren voor een specifieke site.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wycker Bed and Breakfast en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@seemaastricht.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wycker Bed and Breakfast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wycker Bed and Breakfast neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@seemaastricht.com

bottom of page